Vintage Shirts

Coördinator Omgevingsmanagement Overvecht

Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 01-07-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16 – 20
Sluitingsdatum: 12-08-2022 om 14:00 uur

Dit is je werk
We zoeken een coördinerende Omgevingsmanager voor alle ruimtelijke   ontwikkelingen binnen Overvecht. Je werkt voor het Regieteam Overvecht binnen Ontwikkelorganisatie Ruimte. Dit team bestaat uit de Ruimtelijk Regisseur, 2 Gebiedscoördinatoren, een Gebiedssecretaris en een management assistent.

De rol van coördinerend Omgevingsmanagement in het Regieteam is nieuw, zowel voor Overvecht als (in deze omvang) voor de stad. Gezien de toenemende aandacht voor participatie en de samenhang en complexiteit van projecten en programma’s, zoeken we iemand die het Omgevingsmanagement zoals dat wordt uitgevoerd binnen de lopende projecten in de wijk gaat vormgeven en coördineren. Dit houdt in dat je een aanpak op gaat stellen voor het Omgevingsmanagement en je regie en overzicht houdt op de participatie van projecten. Je zorgt voor overzicht in het omgevingsmanagement dat door de projecten wordt uitgevoerd, zorgt er voor dat participatie onderling wordt afgestemd en waar mogelijk gebundeld. Je zorgt er op deze manier voor dat het voor de bewoners in de wijk duidelijker wordt wat er staat te gebeuren in hun omgeving, hoe ze daar aan kunnen mee doen en wat die ontwikkelingen bijdragen aan het verbeteren van de wijk. Naast de projecten die het Regieteam aanstuurt heeft dat (binnen Ruimte) ook betrekking op projecten vanuit de opgaven voor Energie, Mobiliteit, Duurzame stad, etc.

Plek in de organisatie
Als coördinator omgevingsmanagent werk je voor het team Opgavesturing (met het Regieteam) aan de opgave voor de wijk Overvecht. Je opdrachtgever  is de ruimtelijk regisseur van het gebied. De 2 gebiedscoördinatoren zorgen voor de aansturing van de (meeste) ruimtelijk ontwikkelingsprojecten. We werken nauw samen met andere collega’s en partners binnen de integrale wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Taak van het organisatieonderdeel Ruimte
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De gemeente zet in op binnenstedelijke verdichting, waarbij gezondheid en duurzaamheid centraal staan. Naast veel bouwopgaven zijn er veel opgaven in de openbare ruimte om Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar te maken. Het organisatieonderdeel Ruimte van de gemeente Utrecht houdt zich hier mee bezig.

Je taken als coördinerend omgevingsmanager zijn:

  • Opzetten van de aanpak omgevingsmanagement in Overvecht waar de projecten in de wijk mee kunnen werken; op basis van bestaand beleid en middelen (waaronder Samen stad maken en de Participatieleidraad), afgestemd op de specifieke kenmerken van de wijk. Je handelt volgens de afspraken vastgelegd in het Wijkakkoord Overvecht;
  • Overzicht hebben van en regie voeren over omgevingsmanagement en participatie in de wijk over alle ruimtelijke thema’s, zoals: gebiedsontwikkeling, mobiliteit (o.a. Noordelijke Randweg Utrecht), groen en sport;
  • Meewerken aan het omgevingsmanagement voor het proces van het opstellen van een Omgevingsprogramma / Omgevingsvisie voor de wijk Overvecht;
  • Waar nodig contact met (groepen) bewoners over het omgevingsmanagement, (het coördineren van de) participatie in de wijk en het zorgen dat de projecten binnen Overvecht méér  transparant en in samenhang gaan werken.

Korte beschrijving speelveld
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in 2040. In de vastgestelde ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ staat hoe Utrecht de komende 20 jaar wil inzetten om de verwachte groei op een gezonde wijze te faciliteren. De ruimtelijke ontwikkeling in Overvecht past binnen deze Ruimtelijke Strategie 2040.

In de wijk Overvecht hebben we forse opgaven op het gebied van wijkverbetering. Dat doen we binnen de gemeente als onderdeel van de integrale wijkaanpak Samen voor Overvecht, in samenwerking tussen meerdere Organisatieonderdelen. Binnen het organisatieonderdeel “Ontwikkelorganisatie Ruimte” werken we aan verbeteringen op het vlak van woningbouw, functiemenging, vergroening, mobiliteit, vernieuwing van de openbare ruimte, etc. We bouwen aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, waar de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen. Een wijk die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers,  investeerders en ondernemers. Dit vraagt om een langjarige, integrale aanpak samen met onze partners: bewoners, woningcorporaties, ontwikkelaars, Rijk, provincie en ondernemers. We werken aan projecten gericht op wijkverbetering, verdichting en meer menging van het woningaanbod.

sourceVintage Shirts

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten