Vintage Shirts

Manager Recyclepleinen

Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 30-08-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 04-08-2022 om 08:00 uur

Opdrachtomschrijving
In de functie van Manager Recyclepleinen (RP) geef je hiërarchisch leiding aan het team Recyclepunten. Jij bent integraal verantwoordelijk, fungeert als eerste aanspreekpunt voor je medewerkers en coacht de medewerkers op afstand. In deze functie is de Afdelingsmanager Asset je directe leidinggevende. Als Manager RP ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de recyclepleinen en gedelegeerde budgetten van het team, je voert een prestatiedialoog met de Afdelingsmanager over de te behalen resultaten en doelstellingen van het team en legt aan de Afdelingsmanager verantwoording af over de behaalde resultaten. In dit alles wordt de Manager RP ondersteunt door het Bedrijfsbureau van A&G en een assistent teamleider.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het doorvoeren voor procesoptimalisaties t.b.v. lokale inzameling en het verbeteren van de kwaliteit, herkenbaarheid en de dienstverlening op de recyclepleinen.

Bestanddelen van de opdracht
Je faciliteert medewerkers bij de uitbouw van hun kennis en kwaliteiten door hen  te stimuleren om continu te leren en te verbeteren; Je levert actief een bijdrage aan de strategische personeelsplanning op afdelingsniveau en draagt er mede zorg voor dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen;

Als vertegenwoordiger van het team binnen het managementteam lever je een bijdrage aan de overall visieontwikkeling, bedrijfsvoering, bedrijfsplanning en beleidsrealisatie van de Afdeling Assets Inzamelvoorzieningen. In je verantwoordelijkheden als Assetmanager:

Werk je samen met de andere teamleiders van de afdeling regie op het totale integrale proces van instandhouding van zijn Assets (terreinen, gebouwen; inzamelmiddelen en transportmiddelen). Hierbij wordt je ondersteund door verschillende afdelingen;
Signaleer je relevante ontwikkelingen en adviseer je de afdelingsmanager Assets Inzamelvoorzieningen en de Directeur A&G hierover;

Verder adviseer je de afdelingsmanager m.b.t. de aanbestedingen van de afvalstoffen. De afdelingsmanager is hiervoor de formeel opdrachtgever richting externe partijen.

Op te leveren resultaat
Waardering kwaliteit en betrouwbaarheid dienstverlening door bewoners is met >10% gestegen t.o.v. september 2022;

  • Verbetervoorstellen/uitkomsten RI&E september 2022 zijn doorgevoerd;
  • Acties uit het verbeterplan oktober 2022 zijn opgestart en in grote mate afgerond (voor zover mogelijk);

Deelresultaten

  • Opstellen verbeterplan Recyclepleinen (Q4 2022);
  • Implementeren acties uit verbeterplan Recyclepleinen (Q1-Q3 2023);
  • Doorvoeren nieuwe uitstraling en communicatie Recyclepleinen (Q4 2022-Q2 2023);
  • Ontwikkelen en doorvoeren proces van continu verbeteren en opstellen ontwikkelplan medewerkers (Q4 2022-Q3 2023);
  • Implementeren en door ontwikkelen nieuwe rooster(s) t.b.v. verminderen werkdruk piekmomenten (Q4 2022-Q1 2023);
  • Afronden implementatie overgang Recyclepleinen AEB naar gemeente Amsterdam (Q4 2022);
  • Opstellen adviezen m.b.t. aanbestedingen (containers, wagenpark en verwerking) (Q4 2022 – Q3 2023);

Afstemming
Maandelijkse voortgangsrapportages worden opgesteld.Wekelijkse afstemming met Afdelingshoofd Assets/ Inzamelvoorzieningen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s)
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom! Afval en Grondstoffen gaat voor een duurzame en schone stad. Nu en later. We willen afval zoveel mogelijk voorkomen en we zamelen het zoveel mogelijk gescheiden in. We helpen de Amsterdammer om dat mogelijk te maken. De Recyclepunten zijn een onderdeel van de Afdeling Assets van de directie Afval & Grondstoffen.

De gemeente Amsterdam werkt aan een duurzame en efficiënte afvalketen. De directie Afval en Grondstoffen verzorgt de afvalinzameling in Amsterdam. Naast de inzameling op straat heeft Amsterdam 6 recyclepunten (milieustraten) verspreid over de stad. Burgers, bedrijven en eigen diensten komen hier grof afval, bouw- en sloopafval, tuinafval brengen en moeten dit sorteren in 24 afvalfracties/-stromen. Deze stromen worden voor een groot deel gerecycled.

sourceVintage Shirts

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten